Tăng thu trên 13 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 27/10/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT), đạt 65,6% kế hoạch năm 2023 và bằng 94,2% so với cùng kỳ thực hiện; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Kết quả, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 48.704 tỷ đồng, bằng 95,09% so với cùng kỳ thực hiện, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.056 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.595 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.052 tỷ đồng.

Chống thất thu thuế bằng phương án lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để thanh tra điểm
Ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Ảnh: TL

Cụ thể, 10 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra được 2.668 doanh nghiệp, đạt 49% kế hoạch năm 2023. Qua thanh tra, ngành Thuế đã truy thu, truy hoàn, phạt là 5.124 tỷ đồng; giảm khấu trừ 264 tỷ đồng; giảm lỗ 13.378 tỷ đồng.

10 tháng năm 2023, ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 599 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Kết quả, đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.226 tỷ đồng; giảm lỗ 10.429 tỷ đồng; giảm khấu trừ 39 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.004 tỷ đồng, trong đó: thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 465 tỷ đồng, giảm lỗ 8.753 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.827 tỷ đồng.

Đồng thời, toàn ngành cũng đã thực hiện kiểm tra 49.928 doanh nghiệp, đạt 66,8% kế hoạch năm 2023. Qua kiểm tra, ngành Thuế truy thu, truy hoàn, phạt là 7.395 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.225 tỷ đồng; giảm lỗ 19.995 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn ngành đã kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ thực hiện; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 537,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 106,1 tỷ đồng; giảm lỗ 678 tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức, đơn vị, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.

Xử lý nghiêm các vi phạm, tạo tính răn đe, cảnh tỉnh

Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế giao Cục Thanh tra - kiểm tra đẩy nhanh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt; bám sát tiến độ báo cáo Bộ Tài chính về đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023 của cơ quan tổng cục.

Tổng cục Thuế cũng giao Cục Thanh tra - kiểm tra chủ động đôn đốc các cục thuế khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

Chống thất thu thuế bằng phương án lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để thanh tra điểm
Cục Thuế Bắc Ninh ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để thanh tra. Ảnh: TN

Song song với đó, triển khai thực hiện các nội dung về công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024, đảm bảo phù hợp với nguồn lực làm công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế các cấp, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, chỉ đạo các cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Bộ Tài chính; đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, Ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Khẩn trương tổng hợp ý kiến các đơn vị trong Bộ Tài chính đối với dự thảo báo cáo tổng kết Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với giao dịch liên kết để trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi nghị định.

Trên cơ sở kết quả triển khai ứng dụng (hệ số K) cảnh báo xuất khống hóa đơn, Tổng cục Thuế giao Cục Thanh tra - kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các tiêu chí; lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao để thanh tra điểm, đồng thời chỉ đạo cục thuế địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra điểm (bao gồm cả các doanh nghiệp ngừng kinh doanh) và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo tính răn đe, cảnh tỉnh.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế giao Cục Thanh tra - kiểm tra nghiên cứu xây dựng các chuyên đề thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực, ngành hàng, đối tượng người nộp thuế để chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, như: lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động cho thuê nhà,...

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao kỹ năng thanh tra - kiểm tra

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thuế) cho rằng, để quản lý và đấu tranh đối với các nhóm kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), cần phải tăng cường thêm kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm trong công tác quản lý của các quốc gia phát triển.

Theo đó, trong các ngày 15 - 17/11 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về kỹ năng thanh tra - kiểm tra thuế và thu thập thông tin trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT.

Ông Bùi Việt Hùng cho biết, tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra doanh nghiệp; kinh nghiệm thu thập/quản lý thông tin tư liệu; nỗ lực của nhóm thanh kiểm tra đối với giao dịch TMĐT; khái quát về thanh tra giám sát hệ thống phần mềm quản lý của doanh nghiệp; điều tra số; vấn đề thuế đối với các nền tảng TMĐT; vấn đề thuế tiêu thụ đối các giao dịch xuyên biên giới.