Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã Ck: IDJ) bị phạt hơn 27 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020 và không thực hiện giao dịch. Đến ngày 26/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ nêu trên của ông Nguyễn Hoàng Linh.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên