Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Hải Triều (địa chỉ: Khối 10, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Cụ thể, phạt tiền 40 triệu đồng đối vối ông Phan Hải Triều do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch bán 40.000 cổ phiếu PVA. Việc này vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên