Tân Chủ tịch APA Roland Busch đánh giá cao vai trò của sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết những thách thức đối với sự phát triển của kinh tế thế giới hiện nay. Ông Busch cho rằng, các quốc gia cần phải đoàn kết trong việc tìm ra những giải pháp cho tình trạng biến đổi khí hậu, đẩy lùi đại dịch Covid và hậu quả kinh tế do đại dịch mang lại cũng như những vấn đề khác trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Theo ông, mỗi quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều mang đến những cơ hội hợp tác lớn cho nền kinh tế Đức. Trên cương vị Chủ tịch của APA, ông Busch hy vọng có thể phát huy và tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp các nước trong khu vực này.

Chủ tịch Tập đoàn Siemens là tân Chủ tịch APA
Khi tiếp nhận chức Chủ tịch Uỷ ban châu Á - Thái Bình Dương của giới kinh tế Đức (APA), TS Roland Busch, 56 tuổi đang là Chủ tịch của Tập đoàn Siemens AG. Ảnh: APA

Cựu chủ tịch APA Joe Kaeser nhận định: “Để duy trì sự tăng trưởng, hùng cường và thịnh vượng của Đức và của châu Âu, doanh nghiệp Đức cần tăng cường sự hiện diện về kinh tế và nâng tầm vai trò của mình trong quá trình phát triển như vũ bão hiện nay ở châu Á – Thái Bình Dương. Châu Âu và các quốc gia thuộc khối liên minh cần nhanh chóng thiết lập một chính sách kinh tế chung dành riêng cho khu vực này – khu vực đang trở thành động lực phát triển quan trọng nhất của toàn cầu”.

Vị Chủ tịch Hội đồng giám sát của Siemens Energy AG đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của hệ thống các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHKs) trong khu vực – qua đó giúp tăng cường hợp tác phát triển bền vững của giới kinh tế Đức tại đây.

Có thể thấy, giới kinh tế Đức đánh giá rất cao cơ hội hợp tác từ khu vực châu Á- Thái Bình Dương và đang ngày càng thúc đẩy sự hiện diện về kinh tế tại khu vực phát triển năng động nhất thế giới này.