Theo ban điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, sau 2 năm thực hiện chiến lược chuyển đổi toàn diện để sẵn sàng về năng lực quản trị chuyên nghiệp, nâng cấp về hệ thống, nhân sự, sản phẩm và dịch vụ, ABS tự tin đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quản trị và có triển vọng phát triển tốt để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

Chứng khoán ABS sẽ nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
ABS sẽ thực hiện nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE

Song song với kế hoạch niêm yết, đại hội đồng cổ đông ABS cũng thông qua việc phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu, theo chương trình chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 10:1 và với giá bán theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu về 101,15 tỷ đồng. Lượng vốn thu về sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư của công ty. Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10% cho cổ đông có trong danh sách tại ngày chốt quyền.

Về kết quả hoạt động năm 2023, tổng tài sản của ABS đạt mức 2.298 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 16% so với năm 2022. Thị phần môi giới của ABS cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,5%, số lượng khách hàng tăng 8,7%; dư nợ cho vay ký quỹ tăng 108% so với đầu năm; tỷ lệ an toàn vốn tăng 41,4% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy, chiến lược chuyển đổi và nâng cấp toàn diện trong 2 năm qua cùng với hoạt động quản trị điều hành chuyên nghiệp bắt đầu đem đến các kết quả tích cực.

Trên đà tăng trưởng đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024, với các chỉ tiêu chính, bao gồm: Tổng tài sản đạt 2.205 tỷ đồng; dư nợ bình quân cho vay đạt 950.463 tỷ đồng, tăng 65,7% (so với năm 2023); thị phần môi giới tăng 73,6%; vốn chủ sở hữu đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 33%.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Dựu và bầu bổ sung bà Vũ Ngọc Anh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.