EVS chào sàn

Ảnh minh họa.

Công ty CP Chứng khoán Everest tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Đại Dương, được thành lập năm 2006, với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Kể từ đó đến nay, công ty đã tiến hành 3 lần tăng vốn vào các năm 2009, 2010, 2014 và hiện nay vốn điều lệ là 600 tỷ đồng.

EVS hoạt động trong các mảng chính gồm: môi giới chứng khoán; dịch vụ hỗ trợ tài chính; đầu tư tự doanh; tư vấn tài chính doanh nghiệp; và một số dịch vụ khác như lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, quản lý trái phiếu, đại lý đấu giá bán cổ phần, ...

Theo thông tin từ HNX, so với các doanh nghiệp đầu ngành, quy mô chủ sở hữu của EVS còn khá nhỏ, để nâng cao tiềm lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đa dạng hàng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty hướng tới mục tiêu lọt vào Top 20 công ty có thị phần lớn, cung cấp dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp, chất lượng cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với định hướng phát triển trong giai đoạn từ 2018 - 2020, EVS sẽ mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh về cả quy mô và giá trị, thực hiện tái cấu trúc công ty. Theo đó, bên cạnh việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, EVS sẽ phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, mở rộng quy mô, tăng chi nhánh, phòng giao dịch.

Đồng thời, EVS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng trong năm 2018, 2.000 tỷ đồng trong năm 2019 và đạt mốc 3.000 tỷ đồng trong năm 2020.

Riêng năm 2018 này, EVS đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu đạt hơn 166,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng./.

Duy Thái