Liên quan đến thách thức của doanh nghiệp (DN) cần vay vốn, theo bà Đinh Thị Thúy, hiện có đến 97% DN siêu nhỏ không vay được tín chấp, do DN không có đủ dữ liệu đáng tin cậy để làm cơ sở cho ngân hàng đánh giá khả năng tín dụng.

Để giải quyết vấn đề này, theo bà Thúy, chuyển đổi số áp dụng công nghệ để đánh giá điểm tín dụng doanh nghiệp dựa trên số liệu tài chính - kế toán làm cơ sở để ngân hàng/tổ chức tài chính cho vay.

Chuyển đổi số, MISA có thể giải cơn “khát” vốn của doanh nghiệp
Báo cáo tổng quan số liệu tài chính toàn ngành của nền tảng MISA FinGov

MISA Lending giúp đánh giá chỉ số tín dụng của DN dựa trên dữ liệu tài chính kế toán, làm cơ sở để ngân hàng cho vay. Mới triển khai trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng MISA Lending đã giúp 102 DN vay được vốn với tổng số tiền 209 tỷ đồng.

Misa đặt mục tiêu giúp 97% DN có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay mà không cần tài sản đảm bảo. Dự kiến trong năm 2023 giúp DN vay tối thiểu 5.000 tỷ đồng và kỳ vọng 10.000 tỷ đồng các DN có thể vay vốn nhanh chóng.

Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu, theo thống kê của MISA thì 100% DN, đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng phần mềm kế toán hoặc excel, không sử dụng kế toán bằng giấy.

Theo bà Đinh Thị Thúy, với kinh nghiệm của MISA trong 28 năm qua, trong tổng số khách hàng, khối doanh nghiệp gần 900 nghìn khách hàng thì MISA có 250 nghìn DN và trong số các DN 95% DN vừa và nhỏ thì đến 40% DN siêu nhỏ không có bộ máy về kế toán. “Đây là thách thức đối với DN siêu nhỏ” - bà Thúy nhận định.

Cũng theo bà Đinh Thị Thúy, hiện trong tổng số 5 triệu hộ kinh doanh, có 1,6 hộ kinh doanh thực hiện kê khai thì họ cũng chưa thực sự muốn chuyển đổi lên DN. Nếu muốn chuyển đổi số, đưa số hộ kinh doanh cá thể này lên DN thì chúng ta có nguồn thu thuế lớn.

Đây là vấn đề liên quan đến nguồn lực thực hiện tài chính kế toán vì họ không đủ nguồn lực thuê nhân viên làm kế toán, cũng như chưa đủ trình độ để làm kế toán.

Misa đã kết nối hàng trăm DN kế toán, cũng như tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ khai thuế và quyết toán cho DN thay vì trước đây, 1 nhân viên làm 1-20 DN thì nay 1 nhân viên có thể làm cho hàng trăm DN. Đó là lợi ích chuyển đổi số mang lại chính là thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển lên DN.

Hơn 270 nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán và hoá đơn điện tử của MISA

Nhắc đến hữu ích của chuyển đổi số, theo bà Đinh Thị Thúy, có đến 10.000/11.000 xã, phường sử dụng hệ thống kế toán của MISA; 55.000 đơn vị hành chính sự nghiệp; 20 nghìn trường học; hơn 270 nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán và hoá đơn điện tử của MISA.