Lễ đánh cồng khai trương niêm yết chính thức của PVB trên HNX. Ảnh: PV

CtyCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam có vốn điều lệ là 215,9 tỷ đồng, có các lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất bọc ống, sản xuất các sản phẩm cơ khí; xây lắp công trình khí; lắp đặt, duy tu bảo dưỡng các chân đế giàn khoan, khí hóa lỏng, nước, bình chịu áp lực và hệ thống công nghệ... Trong đó, hoạt động sản xuất bọc ống là hoạt động đem lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Đặc biệt, Công ty có Nhà máy bọc ống dầu khí được đánh giá là hiện đại nhất tại khu vực Đông Nam Á và là Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực bọc ống.

Tổng doanh thu của Công ty tăng đều và mạnh trong một vài năm gần đây, trong đó, năm 2011, tổng doanh thu của Công ty tăng mạnh đạt 749,27 tỷ đồng (tăng 127% so với năm 2010), năm 2012, tổng doanh thu tăng nhẹ đạt hơn 887,61 tỷ đồng, (tăng 18,46% so với năm 2011), và trong 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu đạt 486,3 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh, từ 10,94% năm 2011 lên 21,93% năm 2012, và 17,38% trong 9 tháng đầu năm 2013./.

N.A