Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022 Tăng lương tối thiểu vùng giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp Chi tiết các vùng tăng lương tối thiểu từ 1/7

Theo đó, để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc chỉ đạo công đoàn sơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu.

Công đoàn các cấp sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng
Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, từ 1/7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6%. Ảnh minh họa

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội… của các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, các cấp công đoàn theo dõi, bám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, công đoàn các cấp cần chủ động phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, tình hình tiền lương năm 2022 của các doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương; tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cũng như pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn các cấp cần đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, góp phần đảm bảo việc làm bền vững, an sinh của người lao động và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động./.