lao cai

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: TL

Theo đó, Công ty TNHH Hoa Phong được thành lập, hoạt động kho ngoại quan tại cụm khu công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai có diện tích hơn 5.100 m2 kho và công trình phụ trợ, trong đó có hơn 4.000 m2 kho chứa hàng, 906 m2 sân bãi, 117 m2 văn phòng điều hành và nơi làm việc của cơ quan hải quan.

Hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Hoa Phong sẽ chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan Lào Cai, cụ thể là do Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai quản lý và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập…

Song Linh