Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020; giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính quý III/2020; giải trình chệnh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Nghị quyết số 01 Hội đồng quản trị về thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các công việc khác; công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020…và một số nội dung khác.

Mức phạt được căn cứ theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật./.