Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin thông báo về việc tổ chức đấu giá hàng hoá với những thông tin như sau:

1. Thông tin về Phiên đấu giá:

1.1. Hàng hoá đấu giá:

- Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng, loại quặng chứa đồng có gốc sunfua (sau đây gọi/viết tắt là “TQ Cu/hàng hóa”).

- Xuất xứ: TQ Cu được sản xuất tại nhà máy tuyển Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

- Hàm lượng đồng: 21,00 ÷ 24,00% Cu; Bình quân khoảng 23,00% Cu;

- Hàm lượng vàng: 3,00 ÷ 6,03 gam/tấn; Bình quân khoảng 5,00 gam/tấn.

- Thành phần nguyên tố hóa học khác: Theo thực tế TQ Cu giao nhận (mua bán).

- Chất lượng của TQ Cu (% Cu; gam Au/tấn) thực tế mua bán: Theo kết quả kiểm định (lấy mẫu, phân tích) TQ Cu thực tế giao nhận được hai Bên thống nhất theo nguyên tắc quy định tại Hợp đồng.

1.2. Quy cách hàng hóa:

- Dạng bột mịn; độ ẩm: £ (nhỏ hơn hoặc bằng) 11,0%.

- Bao gói: Hàng rời, không đóng bao.

1.3. Số lượng hàng hóa đấu giá:

- Khối lượng TQ Cu đưa ra đấu giá: 33.000 tấn +/- (cộng hoặc trừ) 5,0%, quy khô.

Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn tấn cộng hoặc trừ năm phần trăm, quy khô;

2. Địa điểm giao hàng: Toàn bộ số hàng hóa mua bán được giao/nhận tại kho của bên bán Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/11/2023 đến 10 giờ 00 phút, ngày 13/12/2023, tại Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin, số nhà 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại liên hệ: 02143.848.029.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đóng hồ sơ đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 13/12/2023.

- Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 13/12/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số nhà 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Nội dung khác: Các thông tin khác liên quan đến phiên đấu giá được quy định trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá và/hoặc tham dự phiên đấu giá các khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu hợp lệ và phải được Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin chấp thuận).