Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin (ĐTP) thông báo về việc tổ chức đấu giá hàng hoá với những thông tin như sau:

1. Thông tin về Phiên đấu giá:

1.1. Hàng hoá đấu giá:

- Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng, loại quặng chứa đồng có gốc sunfua (sau đây gọi/viết tắt là “TQ Cu/hàng hóa”).

- Xuất xứ: TQ Cu được sản xuất tại nhà máy tuyển Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

- Hàm lượng đồng: 21,00 ÷ 24,00% Cu; Bình quân khoảng 23,00% Cu;

- Hàm lượng vàng: 3,00 ÷ 6,03 gam/tấn; Bình quân khoảng 5,00 gam/tấn.

- Thành phần nguyên tố hóa học khác: Theo thực tế TQ Cu giao nhận (mua bán).

- Chất lượng của TQ Cu (% Cu; gam Au/tấn) thực tế mua bán: Theo kết quả kiểm định (lấy mẫu, phân tích) TQ Cu thực tế giao nhận được hai Bên thống nhất theo nguyên tắc quy định tại Hợp đồng.

1.2. Quy cách hàng hóa:

- Dạng bột mịn; độ ẩm: £ (nhỏ hơn hoặc bằng) 11,0%.

- Bao gói: Hàng rời, không đóng bao.

1.3. Số lượng hàng hóa đấu giá:

- Khối lượng TQ Cu đưa ra đấu giá: 33.000 tấn +/- (cộng hoặc trừ) 15,0%, quy khô.

Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn tấn cộng hoặc trừ mười lăm phần trăm, quy khô;

2. Địa điểm giao hàng: Toàn bộ số hàng hóa mua bán được giao/nhận tại kho của bên bán Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Địa chỉ thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá: Thông tin phiên đấu giá được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam; Website Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (http://www.Vinacomin.vn/); Báo Lào Cai và niêm yết Thông báo bán đấu giá tại Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ 13 giờ 00 phút, ngày 20/11/2023 đến 13 giờ 00 phút, ngày 30/11/2023.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ 13 giờ 00 phút, ngày 20/11/2023 đến 13 giờ 00 phút, ngày 30/11/2023, tại Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số nhà 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại liên hệ: 02143.848.029.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đóng hồ sơ đấu giá: 13 giờ 00 phút ngày 30/11/2023.

- Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 13 giờ 30 phút ngày 30/11/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Văn phòng Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin, số nhà 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Hình thức đấu giá:

Các bên tham gia đấu giá sẽ đấu giá bằng hình thức bằng bỏ phiếu kín trực tiếp hoặc qua thư tín theo phương thức trả lên Hệ số đặt mua. Hệ số tính giá sàn được quy định tại hồ sơ mời tham gia đấu giá.

7. Điều kiện bắt buộc đối với khách hàng tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá mua sản phẩm Tinh quặng đồng là các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mua tinh quặng đồng để làm nguyên liệu sản xuất. Nếu là các doanh nghiệp thương mại thì phải có bản chính hoặc bản sao công chứng Hợp đồng (hoặc tài liệu có tính pháp lý tương đương) thể hiện việc mua tinh quặng đồng này là để cung cấp cho các nhà máy sản xuất có sử dụng tinh quặng đồng làm nguyên liệu đang hoạt động tại Việt Nam (phù hợp với số lượng đặt mua) của đối tác và đã trực tiếp nhận Hồ sơ mời tham gia đấu giá, đồng thời đáp ứng được các điều kiện về năng lực pháp lý và điều kiện năng lực tài chính được quy định tại hồ sơ mời tham gia đấu giá.

8. Liên hệ tham gia đấu giá, xem xét hàng hoá:

Mọi cá nhân, tổ chức đủ các điều kiện theo quy định của hồ sơ mời tham gia đấu giá đến trực tiếp Trụ sở Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin tại số 40, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai để nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá.

ĐTP không tổ chức trưng bày hàng hóa đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, khách hàng tham dự đấu giá có thể tham khảo hàng hóa đấu giá tại địa điểm kho sản phẩm tinh quặng đồng tại nơi sản xuất. Khi đến xem hàng hóa đấu giá, yêu cầu đại diện của khách hàng liên hệ và xuất trình giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành cho ĐTP.

Công ty cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin phát (không thu tiền) trực tiếp cho khách hàng Hồ sơ mời tham gia đấu giá trong thời thời gian hành chính các ngày làm việc kể từ 13 giờ 00 phút ngày 20/11/2023 đến 13 giờ 00 phút ngày 30/11/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ và thứ 7, Chủ nhật).

Khi đến nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá và/hoặc tham dự phiên đấu giá các khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu hợp lệ và phải được ĐTP chấp thuận.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá. ĐTP chỉ chấp nhận bộ hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng trong trường hợp ĐTP phát hành trực tiếp hồ sơ mời tham gia đấu giá cho khách hàng.

9. Nội dung khác: Các thông tin khác liên quan đến phiên đấu giá được quy định trong hồ sơ mời tham gia đấu giá./.