công-ty-khoáng-sản-3-vimico.jpg

Công ty CP khoáng sản 3 - Vimico thuộc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin bị cưỡng chế gần 22 tỷ đồng nợ thuế. Ảnh: T.N

Công ty CP khoáng sản 3 – Vimico có trụ sở tại: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (mã số thuế: 0500204315). Theo Cục Thuế Lào Cai, đây là người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo lệnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) Cục Thuế Lào Cai vừa ban hành, Công ty CP khoáng sản 3 – Vimico nợ tiền thuế tài nguyên trên 8,2 tỷ đồng; nợ tiền phí bảo vệ môi trường trên 6,5 tỷ đồng; nợ tiền chậm nộp thuế tài nguyên trên 2,3 tỷ đồng; nợ tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên 1,7 tỷ đồng; tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương trên 1,6 tỷ đồng; tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng trên 523 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trên 384 triệu đồng…

Quyết định cưỡng chế của Cục Thuế Lào Cai được gửi đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Lào Cai (BIDV Lào Cai) với yêu cầu BIDV Lào Cai có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản số 37510000001731 của Công ty CP khoáng sản 3 – Vimico nộp vào tài khoản 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai số tiền 21,9 tỷ đồng.

Nếu số tiền trong tài khoản của Công ty CP khoáng sản 3 – Vimico nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì BIDV Lào Cai vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế của Cục Thuế Lào Cai có hiệu lực trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 27/5/2021.

Báo cáo công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế Lào Cai cho thấy, tính đến tháng 4/2021, đơn vị thực hiện trích tiền từ tài khoản của 69 đơn vị; thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng của 29 đơn vị; thực hiện kiểm tra hồ sơ không tính tiền chậm nộp đối với 15 đơn vị, với số tiền 17,5 tỷ đồng.

Trong công tác phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các Ban Quản lý dự án trong việc thanh toán vốn xây dựng cơ bản, phòng quản lý nợ đã chủ động tham mưu nhiều văn bản gửi đến các sở, ban ngành, các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp thu tiền thuế nợ vào NSNN.

Ngoài ra, Cục Thuế Lào Cai cũng lập danh sách 41 đơn vị đưa lên phương tiện thông tin đại chúng công khai thông tin nợ thuế phục vụ công tác đôn đốc, thu hồi nợ thuế./.

Văn Tuấn