Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua Sữa uống phục vụ bồi dưỡng độc hại tại Công ty vào hồi 16h00' ngày 29/6/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào giá chủng loại hàng hóa, số lượng từng loại hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Sữa uống phục vụ bồi dưỡng độc hại

- Số lượng:

+ Sữa tươi tiệt trùng có đường hộp 180ml: 455.038 hộp

+ Sữa đặc có đường hộp 380g: 183 hộp

- Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa trong bộ hồ sơ chào giá và điều kiện sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00’ ngày 21/6/2023 đến 16h00’ ngày 28/6/2023 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h30' ngày 29/6/2023.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên Thời báo Tài chính Việt Nam, website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn, website Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico từ ngày phát hành đến hết ngày 29/6/2023./.