duong-quang-ngai

Công ty CP Đường Quảng Ngãi bị truy thu, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, theo quyết định của Cục Thuế Quảng Ngãi, thông qua công tác thanh tra tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi, cơ quan thuế đã phát hiện doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Theo đó, Công ty CP Đường Quảng Ngãi bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả là: Phạt số tiền hơn 341 triệu đồng tính trên số tiền thuế TNDN khai thiếu theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Truy thu số thuế năm 2018 tăng qua thanh tra là hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế GTGT là hơn 3,3 tỷ đồng, truy thu thuế TNDN là hơn 1,7 tỷ đồng.

Thu tiền chậm nộp thuế TNDN số tiền hơn 150 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế tính từ ngày hết hạn nộp thuế đến ngày 19/1/2020 (đơn vị nộp tiền thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngày 20/1/2020).

Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế TNDN của Công ty CP Đường Quảng Ngãi là hơn 5,5 tỷ đồng.

Quyết định của Cục Thuế Quảng Ngãi giao cho ông Võ Thành Đàng, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đường Quảng Ngãi nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu doanh nghiệp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế quy định phải nộp vào tài khoản số: 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi./.

Văn Tuấn