hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được hưởng ưu tiên về thủ tục hải quan, theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC và Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina được ưu tiên về thủ tục hải trong thời gian 3 năm (36 tháng) kể từ 28/4/2021. Sau thời gian này, doanh nghiệp tuân thủ và đáp ứng được quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 72/2015/TT-BTC và Thông tư 07/TT-BTC, thì tiếp tục được Tổng cục Hải quan xem xét và gia hạn được hưởng ưu tiên về thủ tục hải quan.

Điều kiện trở thành doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 72/2015/TT-BTC là trong thời hạn 2 năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không nợ thuế quá hạn theo quy định.

Doanh nghiệp ưu tiên phải đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên hoặc đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên. Nếu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam thì phải đạt kim ngạch xuất khẩu từ 30 triệu USD/năm trở lên./.

Ngọc Linh