Theo thông tin từ HNX, Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An có địa chỉ tại số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty đã trải qua 28 năm hoạt động với sản phẩm và dịch vụ chính là in báo Nhân dân, in báo Nghệ An, in sách, tạp chí, nhãn sản phẩm, bao bì, giấy tờ, sổ sách, văn phòng phẩm…

Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An đang là đơn vị độc quyền in báo Nghệ An và báo Nhân dân trong phạm vi từ phía nam Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Bình.

Doanh thu của công ty đến chủ yếu từ hoạt động in báo Nghệ An, lần lượt chiếm tỷ trọng 44,3%, 38,08%, 41,79%, 42,19% tổng doanh thu trong các năm giai đoạn 2017 – 2020. Trong giai đoạn này, hoạt động chính in báo của Công ty vẫn được duy trì liên tục ổn định. Đối với Báo Nhân dân và Báo Nghệ An, là những báo đặt hàng thường xuyên theo đơn hàng của cơ quan Nhà nước, sản lượng của công ty duy trì khá ổn định qua các năm. Ngoài ra, công ty cũng phát triển mảng dịch vụ in ngoài, theo đó trong năm 2020, công ty đạt sản lượng 693 triệu trang, chiếm 37,04% tổng số lượng ấn phẩm sản xuất, doanh thu đạt 10.680 triệu đồng, chiếm 33,74% tỷ trọng doanh thu.

Năm 2019, doanh thu của công ty vẫn duy trì ổn định nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do các năm trước công ty chưa phản ánh thực chất các khoản chi phí phát sinh vào kết quả sản xuất kinh doanh.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2017 – 2020:

In nghệ an

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của công ty tại ngày 30/9/2019 đạt gần 47 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xấp xỉ 41,4 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2020-2022:

Công ty In Nghệ An

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là hơn 34,5 tỷ đồng, trong đó, 94.800 cổ phần tương đương 2,7% vốn điều lệ dành để bán cho cán bộ công nhân viên, 3.355.370 cổ phần, tương đương 97,3% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.

Phiên đấu giá cổ phần Công ty In Nghệ An tại HNX đánh dấu hoạt động đấu giá IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, trong năm 2020, các phiên đấu giá tại HNX đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp./.

Duy Thái