Theo đó, Khoáng sản Dương Hiếu bị phạt do đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ảnh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đồng thời, công ty cũng có hành vi khai sai, khai không đúng, đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Công ty Khoáng sản Dương Hiếu bị phạt và truy thu hơn 760 triệu đồng tiền thuế
Ảnh minh họa

Cụ thể, công ty bị phạt 123,6 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và phạt 6,5 triệu đồng cho hành vi khai sai, khai không đúng, đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế.

Công ty buộc phải nộp gần 618 triệu đồng vào ngân sách nhà nước và số tiền chậm nộp tiền thuế, với mức tính bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Tổng cộng, số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo kết quả thanh tra đối với công ty Dương Hiếu là hơn 761 triệu đồng.

Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà công ty Dương Hiếu không chấp hành quyết định xử phạt, đơn vị sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật./.