Cục Chăn nuôi xử lý 97% hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Cục Chăn nuôi xử lý 97% hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ảnh: Diệu Hoa

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NN&PTNT), trong năm 2021, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trên cơ sở kế hoạch được giao, Cục Chăn nuôi nhanh chóng hoàn thiện, xây dựng phần mềm quản lý, tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, viên chức sử dụng vận hành thuần thục hệ thống. Bên cạnh đó, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn video, văn bản… về cách thức đăng ký, thủ tục cần thiết.

Tất cả đều được đăng tải công khai trên website của Cục Chăn nuôi và liên kết với Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT. Từ đó, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thuận lợi trong quá trình đăng ký cấp phép khi có nhu cầu.

Theo đó, hiện nay cục đang thực hiện 4 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW). Tính đến ngày 31/10/2021, Cục Chăn nuôi đã tiếp nhận 14.746 hồ sơ và trả lời 14.303 hồ sơ (đạt 97%) trên NSW.

Trong đó, số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất là 2 thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, gồm: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu với 12.801 hồ sơ và miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu với 598 hồ sơ.

Cùng với việc tích cực kết nối các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Chăn nuôi tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 6 thủ tục hành chính, gồm: Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung nhập khẩu; Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước; Thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước; Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước.

Ngoài ra, Cục Chăn nuôi còn thực hiện 16 thủ tục trên Một cửa điện tử Bộ NN&PTNT, trong số này, có 6 thủ tục hành chính gần như không có hồ sơ./.