Cục DTNN khu vực Đông Nam bộ: Xuất cấp hàng dự trữ kịp thời, đảm bảo chất lượng
Xuất cấp, bàn giao gạo hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn. Ảnh: TL

Theo đó, đến ngày 15/3/2023, tại các kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông và Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, đã hoàn thành xuất cấp bàn giao 8.599 nhà bạt, phao cứu sinh, bè nhẹ, máy bơm chữa cháy phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đông Nam bộ cũng cho biết, từ nay đến hết ngày 15/4/2023, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương triển khai xuất cấp, bàn giao không thu tiền gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 cho các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh với tổng số 204 tấn. Đơn vị thường xuyên liên hệ, phối hợp với địa phương và sẵn sàng xuất cấp ngay khi có quyết định tiếp nhận của địa phương./.