Hoàn thành nhiệm vụ nhập gạo dự trữ

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa được giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) 15.000 tấn gạo 15% tấm vụ Đông xuân năm 2022. Đơn vị đã tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch nhập kho năm 2022 cho các chi cục DTNN kịp thời, tổ chức điều hành thực hiện tốt ngay từ đầu năm. Ông Nguyễn Văn Quý - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa cho biết, khác với những năm trước, năm 2022 đơn vị cùng với các cục DTNN khu vực đều triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG theo hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, do là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG qua mạng nên đơn vị cũng gặp phải một số vướng mắc nhất định. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là giai đoạn 3 tháng đầu năm 2022 là đỉnh dịch nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cán bộ công chức, người lao động cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Mặc dù vậy, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc... Đến nay Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nhập gạo DTQG.

Kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất cấp cho người dân.
Kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất cấp cho người dân.

Cụ thể, đơn vị hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp 15.000 tấn gạo DTQG năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu qua mạng và hướng dẫn của tổng cục, đến ngày 7/6/2022 đã nhập kho DTQG 100% kế hoạch được giao.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Quý, trong quá trình nhập hàng DTQG, đơn vị luôn tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn chất lượng, đầy đủ số lượng theo đúng các hướng dẫn của Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính và quy định hiện hành; tuyệt đối không nhập kho DTQG đối với hàng không đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định. Đối với công tác kiểm tra 15.000 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022 đơn vị luôn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Cụ thể như gạo nhập kho đều có giấy xác nhận gạo đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho DTQG (Chứng thư giám định) đáp ứng theo quy định tại QCVN 06:2019/BTC và các hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Trong công tác xuất gạo cứu trợ, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa luôn thực hiện tốt từ khâu liên hệ đầu mối với các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan để tranh thủ sự hỗ trợ, tổ chức vận chuyển, giao nhận đến từng địa phương theo quyết định phân bổ của UBND tỉnh Thanh Hóa; điều hành việc giao nhận linh hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể từng địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ.

Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xuất hỗ trợ hơn 2.460 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2021, trong đó, xuất gạo hỗ trợ học sinh hơn 572,3 tấn; xuất gạo hỗ trợ trồng rừng cho nhân dân 4 huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân và Lang Chánh hơn 1.351,3 tấn; xuất gạo hỗ trợ trồng rừng cho nhân dân huyện Mường Lát hơn 536,8 tấn.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Quý, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, ban lãnh đạo đơn vị cùng thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn họp bàn và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, theo đó tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm: nhập, xuất; bảo quản hàng hóa DTQG; đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động của đơn vị có hiệu quả, đúng nguyên tắc chế độ tài chính kế toán của Nhà nước,…

Hàng hóa dự trữ luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác bảo quản luôn duy trì đúng theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (tiêu chuẩn cơ sở) về dự trữ quốc gia đối với các mặt hàng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đang quản lý, tiến hành bảo quản an toàn cho 30.000 tấn thóc; hơn 19.617 tấn gạo; hơn 2.498 tấn kim loại; 10.000 chiếc phao áo cứu sinh; 6.000 chiếc phao tròn; 134 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 100 bộ nhà bạt các loại, 18 bộ thiết bị chữa cháy rừng; 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 10.100 tấn muối; 3 bộ máy phát điện; 3 bộ thiết bị khoan cắt. Hàng hóa dự trữ quốc gia đơn vị quản lý luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, sẵn sàng xuất cấp khi có lệnh.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động từ Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đến các chi cục DTNN trực thuộc phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2022, đó là: nhập kho DTQG đủ 9.000 tấn thóc theo kế hoạch được giao, đảm bảo thời gian quy định, tổ chức xuất bán 1.500 tấn thóc nhập kho năm 2019; 1.263 tấn gạo nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 chuyển sang; 10.000 tấn thóc nhập kho năm 2020 và số lượng gạo nhập kho năm 2021 còn lại sau khi xuất cứu trợ, hỗ trợ và khi được Tổng cục DTNN phê duyệt. Đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện xuất cứu trợ, hỗ trợ gạo cho các địa phương trong và ngoài tỉnh theo quyết định của Tổng cục DTNN; nhập vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn theo kết quả đấu thầu của tổng cục; kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an ninh, bảo vệ kho tàng hàng DTQG...

Đặc biệt, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa cũng đã đề ra những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới nhằm tổ chức thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ của đơn vị, như: đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn đơn vị, 100% công chức và người lao động cơ quan phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022”. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào ứng dụng và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và quản lý trong cục; tăng cường công tác bảo quản, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng đáp ứng kịp thời yêu cầu xuất cấp trong mọi tình huống; tổ chức kiểm tra theo 10 nội dung xây dựng kho "An toàn, xanh, sạch, đẹp".