HQ Đà Nẵng

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ DN qua hệ thống khai báo điện tử. Ảnh: Nguyễn Sơn

Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, năm 2021, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 3.550 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 4.200 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trong quý I/2021, đơn vị đã đảm bảo thực hiện công tác giám sát, quản lý hải quan, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, làm thủ tục thông quan cho 1.237 doanh nghiệp; không để xảy ra ách tắc hàng hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động đầu tư, du lịch quốc tế trên địa bàn và đã đạt kết quả như trên.

Trong quý II/2021, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; thực hiện đúng các quy định về thuế, lệ phí; thực hiện tốt công tác phối hợp thu với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; chú trọng việc áp mã hàng hoá nhập khẩu, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về thu nộp ngân sách năm 2021./.

Ngọc Linh