Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hứu Nghị, Lạng Sơn

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh: Việt Dũng

Nhờ chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi thương mại, trong 2 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa cho 1.283 doanh nghiệp, đạt kim ngạch 473,4 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng Chi cục Hải quan Tân Thanh, kim ngạch XNK 2 tháng đầu năm đạt 111,7 triệu USD, tăng 157,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 81,3 triệu USD, tăng 130,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt 30,4 triệu USD, tăng 275%.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, nguyên nhân hai tháng đầu năm 2021 tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn tăng mạnh là do những tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ như Na Hình, Pò Nhùng, Cốc Nam hoạt động trở lại.

Nhờ hoạt động XNK qua địa bàn tăng mạnh, tính đến 22/2, tổng thu ngân sách của đơn vị đạt 830,6 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 23,3% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, đạt 20,1% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, thuế nhập khẩu đạt 823,5 tỷ đồng, tăng 301%; thuế xuất khẩu đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 513%./.

Ngọc Linh