Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/8/2012, đảm nhiệm làm thủ tục hải quan hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh bám sát chỉ đạo của Trung ương và các tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành và chính quyền các địa phương, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về hải quan và thu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Thứ trưởng Vũ Thị Mai (đứng thứ 7 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tổng cục Hải quan chúc mừng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Diệu Linh

Với tinh thần “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan Bắc Ninh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”, kết quả hoạt động của đơn vị luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, kim ngạch XNK tăng từ 68 tỷ USD (năm 2013) lên hơn 161 tỷ USD (năm 2021), vươn lên dẫn đầu trong toàn ngành về kim ngạch XNK. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đạt 5.400 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt 11.800 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt 6.400 tỷ đồng, đạt 59,5% chỉ tiêu pháp lệnh giao; tổng kim ngạch XNK đạt 91,04 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trong suốt thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của 3 tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị, đơn vị tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, cấp uỷ trên địa bàn 3 tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị được giao.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Diệu Linh

Thứ trưởng đề nghị, trước mắt Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan trên địa bàn và định hướng trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, hiện đại hóa mô hình quản lý hải quan làm nền tảng cho phát triển trong thời kỳ mới; xây dựng lực lượng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là công tác thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma tuý.

"Về lâu dài, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu cho lãnh đạo 3 tỉnh trong việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, từ đó tham mưu với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên"- Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh phát biểu thể hiện quyết tâm cùng đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Diệu Linh

Tại lễ kỷ niệm, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và góp ý của lãnh đạo Bộ Tài chính và của đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết, căn cứ vào Chiến lược tài chính đến năm 2030; Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh định hướng trở thành cơ quan hải quan điện tử, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiến đến hoạt động theo mô hình Hải quan thông minh, hiện đại ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới.

Đồng thời, phấn đấu trở thành cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong thực hiện Chính phủ số, trong cải cách thủ tục hành chính tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Từ đó, góp phần hiệu quả tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn...

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị lớn mạnh, góp phần vào thành công chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng như sự phát triển kinh tế của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên.