THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

2. Điện thoại liên hệ: 0230.3836.379.

3. Tên gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

4. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

5. Nguồn vốn: NSNN và kinh phí đảm bảo hoạt động ngành HQ.

6. Hình thức đấu thầu: Thi tuyển rộng rãi trong nước theo quy định.

7. Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.

8. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 10/12/2013 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 10/01/2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số 882 - tổ 12 - phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0230.3836.379.

9. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Không.

10. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Số 882 - tổ 12 - phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/0230.3825.632.

11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 10/01/2014.

12. Bảo đảm dự thầu: Không.

13. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 10/01/2014 tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (văn phòng), Số 882 - tổ 12 - phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên kính mời các nhà thầu quan tâm đến nhận Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T