THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm máy soi container di động HCVM.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Cung cấp hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu tham gia từ ngày 17/12/2013 đến trước 08 giờ ngày 20/12/2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng - Số 250 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng; số điện thoại: 05113823761; số fax: 05113823328.

Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng - Số 250 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng; số điện thoại: 05113823761; số fax: 05113823328.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 20/12/2013.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 ngày 20/12/2013 tại Phòng họp giao ban Cục Hải quan TP Đà Nẵng – số 250 Bạch Đằng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.

Bên mời thầu Cục Hải quan TP Đà Nẵng kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ yêu cầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T