Nộp ngân sách 107 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Ông Lê Bá Ngọc – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang đánh giá các bộ phận chức năng, phòng, chi cục thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cơ bản các chỉ tiêu, khu vực thu và các đơn vị quản lý thu đều đảm bảo tiến độ thu theo kế hoạch (đạt trên 75% so với dự toán), nhờ đó tổng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. So với cùng kỳ năm 2021, thu ngân sách 9 tháng năm nay tăng 27,1%, trong đó: thu tiền sử dụng đất tăng 35,7%; thu từ thuế, phí tăng 16,9%.

Cục Thuế Bắc Giang: Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 12 nghìn tỷ đồng
Công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: ML

Đóng góp tích cực vào kết quả trên là công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ thuế. Cụ thể, Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang thông tin, lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn đơn vị đã kiểm tra được 4.922 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ chấp nhận 4.917 hồ sơ; số hồ sơ đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 5 hồ sơ.

Cùng với việc chỉ đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch được giao, Cục Thuế Bắc Giang cũng đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra phối hợp với bộ phận quản lý nợ theo dõi, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp các khoản tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua thanh tra, kiểm tra và các khoản nợ thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Toàn đơn vị cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 446 doanh nghiệp, đạt 72,3% so kế hoạch năm. Trong đó, thanh tra được 33 doanh nghiệp, đạt 51,6% kế hoạch; kiểm tra đạt 413 doanh nghiệp, đạt 74,7% kế hoạch. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 133,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT trên 37,5 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 983,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách được trên 107,9 tỷ đồng, đạt 80,7% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Thu được 1.664 tỷ đồng nợ thuế

Thông tin về công tác quản lý nợ trên địa bàn, ông Lê Bá Ngọc cho hay, cùng với triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, cục thuế đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế, nhằm thu đúng, thu đủ các nguồn thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, cục thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, phòng chuyên môn rà soát kỹ lưỡng, phân tích nguyên nhân nợ, lập danh sách doanh nghiệp nợ thuế theo nhóm, sắc thuế và từng khu vực kinh tế để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và thu nợ phù hợp với từng trường hợp.

Cục Thuế Bắc Giang: Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 12 nghìn tỷ đồng

Cục Thuế Bắc Giang thu tiền sử dụng đất đạt 101,2% dự toán. Ảnh: TN

Để nâng cao hiệu quả công tác thu nợ, cục thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ của năm trước và nợ phát sinh năm nay cho từng phòng chuyên môn và đến từng cán bộ, các chi cục thuế khu vực gắn với công tác thi đua khen thưởng. Định kỳ hằng tháng, cục thuế tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thu, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bằng việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, lũy kế 8 tháng, toàn đơn vị thu nợ được 1.664 tỷ đồng, trong đó: thu nợ phát sinh là 1.336 tỷ đồng; thu nợ năm trước chuyển sang được 328 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho hay, giải pháp được đơn vị áp dụng xuyên suốt là không chỉ đôn đốc bằng văn bản, điện thoại mà còn phân công cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp nợ thuế để có phương án thu phù hợp. Sau khi làm việc, doanh nghiệp nào cố tình chây ỳ sẽ bị xử lý theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế như phối hợp với các ngân hàng thương mại trích từ khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cụ thể, toàn đơn vị đã ban hành 7.737 thông báo tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; đôn đốc thu nợ qua điện thoại 3.471 lượt; công khai 301 đơn vị nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng; lập biên bản đôn đốc nợ thuế 27 đơn vị; ban hành 115 quyết định cưỡng chế nợ thuế.

“Ước đến thời điểm 30/9/2022, tổng nợ thuế trên địa bàn là 661 tỷ đồng, giảm 23,6 tỷ đồng so với tháng trước, trong đó: Nợ có khả năng thu là 575,7 tỷ đồng, giảm 25,9 tỷ đồng so với tháng trước; Nợ khó thu là 85,3 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với tháng trước. So với tổng thu ngân sách, tỷ lệ nợ trên địa bàn đang thấp hơn 5%, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao” - ông Lê Bá Ngọc thông tin.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 10/2022, ông Lê Bá Ngọc nhấn mạnh, mặc dù kết quả thu ngân sách toàn tỉnh đạt cao, song để tránh thất thu thuế, 3 tháng cuối năm, các phòng chức năng, chi cục thuế tiếp tục tập trung các giải pháp quyết liệt để thu thuế, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra và thu nợ.

Cụ thể, Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ, có biện pháp thu hiệu quả đối với những doanh nghiệp nợ quá hạn và cưỡng chế kịp thời theo quy định của pháp luật; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đơn vị nợ thuế kéo dài. Đồng thời, tăng cường rà soát người nộp thuế có rủi ro cao về thuế; đối với các doanh nghiệp bỏ khỏi trụ sở kinh doanh đang nợ thuế, mang theo hóa đơn hoặc đã có thông báo hủy hóa đơn trước khi bỏ trụ sở phải đề xuất biện pháp quản lý kịp thời...