cục-thuế-bình-định-1234.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bình Định hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Xuân Vinh

Thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã kịp thời phổ biến rộng rãi về đối tượng, phạm vi, trình tự thủ tục được gia hạn nộp thuế đến cộng đồng các DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh để người nộp thuế nắm bắt, thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của nhà nước.

Thông tin từ Cục Thuế Bình Định cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 485 giấy gia hạn nộp thuế, với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn là 148,2 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Bình Định đang xem xét, phân loại từng ngành nghề kinh doanh, khung thời gian gia hạn để thực hiện gia hạn nộp thuế cho các đối tượng theo đúng quy định.

Thông tin thêm về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế Bình Định cho hay, tính đến hết tháng 5/2021, toàn đơn vị thu được 4.684 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ 3 khoản thu tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận được chia và xổ số kiến thiết thu được 2.649 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh nộp được 1.124 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Nếu so với dự toán được giao, 5 tháng đầu năm, trên địa bàn có 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá (từ 42% trở lên), điển hình thu tiền bán nhà đạt 279,7%, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 80,2%, thu từ xổ số kiến thiết đạt 78,4%, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 58,8%, thu tiền sử dụng đất đạt 58,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 57,3%, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,9%, thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 48,9%, thu phí - lệ phí đạt 46,3%, thu khác ngân sách đạt 35,1%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 42,6%.

Tuy nhiên, vẫn còn 6/16 khoản thu có tiến độ thu đạt dưới 42%, một số khoản thu đạt thấp như: từ khu vực DNNN địa phương đạt 31,8%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 34,7% và thu tiền thuê đất đạt 19,6%.

Còn nếu so với cùng kỳ, có 11/16 khoản thu, sắc thuế có mức nộp ngân sách tăng trưởng, một số khoản thu lớn có tăng trưởng như: tiền sử dụng đất tăng 2 lần, DNNN trung ương tăng 54,6%, xổ số kiến thiết tăng 50,6%, khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh nộp tăng 27,5%, thu lệ phí trước bạ tăng 24,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 17,9%, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,3% và thuế bảo vệ môi trường tăng 7,6%.

Có 5/16 khoản thu, sắc thuế thu giảm hơn cùng kỳ, một số khoản giảm mạnh như: thu tiền thuê đất giảm 77,3%, khu vực DNNN địa phương giảm 14,7% và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giảm 10,8%./.

Văn Tuấn