thuế

6 tháng đầu năm, có 13/16 khoản thu trên địa bàn tỉnh Bình Định có tăng trưởng. Ảnh: TL.

11/16 khoản thu đạt khá

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt 60,4% dự toán. So với dự toán, có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá (từ 50%) như: thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương đạt 67,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 62,1%; thu từ phí, lệ phí đạt 56,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 55% thu từ thuế bảo vệ môi trưởng đạt 51,7%. Tuy nhiên, cũng có 5/16 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu bình quân.

Nếu so với cùng kỳ, có 13/16 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng. Một số khoản thu lớn có tăng trưởng như: Thu từ doanh nghiệp trung ương tăng 56,5%, lệ phí trước bạ tăng 20,2%, phí lệ phí tăng 18,4%, thuế thu nhập cá nhân tăng 9,2%...

Có 3/16 khoản thu, sắc thuế thu giảm so với cùng kỳ. Một số khoản giảm mạnh như: Tiền thuê đất giảm 46,4%, thu khác ngân sách khác giảm 26,9% và thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 13,6%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng qua 6 tháng đầu năm, với số thu đạt hơn 60% dự toán, Cục thuế Bình Định phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu phấn đấu do UBND tỉnh giao, tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 17/3/2021.

Tổng thu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất vượt 5% so với dự toán, trong đó thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 2.500 tỷ đồng.

Khai thác nguồn thu hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp

Từ nay đến cuối năm để đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách, Cục thuế tỉnh Bình Định sẽ tập trung đánh giá, phân tích nguồn thu, nỗ lực triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu hiệu quả, tránh rơi vào trạng thái lơ là, chủ quan, bị động vào thời điểm cuối năm.

Đồng thời, cơ quan thuế địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách mới, các gói tài khóa để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng tối đa cũng như sớm thực hiện những quy định mới, tránh những thiệt hại không đáng có.

Bên cạnh đó, cục thuế sẽ thực hiện “cuộc cách mạng” đối với lĩnh vực quản lý hộ kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng rà soát, giám sát, phòng ngừa tình trạng mua bán hóa đơn tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp rà soát tình hình sử dụng hóa đơn quyển của hộ kinh doanh; kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu mua, bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa đầu vào cho doanh nghiệp, lách thuế, giảm thuế không đúng với bản chất kinh doanh…

Đối với công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế Bình Định sẽ xây dựng kế hoạch đôn đốc, xử lý nợ hiệu quả; đảm bảo thu hồi tối đa các khoản nợ có khả năng thu; xử lý dứt điểm các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của pháp luật.

Đối với quản lý thuế hộ kinh doanh trên địa bàn, vừa qua, Cục thuế Bình Định đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai ứng dụng bản đồ số trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đẩu – Cục trưởng Cục thuế Bình Định, ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh” là một cuộc “cách mạng mới” trong công tác quản lý hộ kinh doanh, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, mở ra giai đoạn mới trong việc quản lý thuế hộ kinh doanh. Ứng dụng “bản đồ số hộ kinh doanh” vừa là tâm huyết, vừa là trách nhiệm của ngành Thuế Bình Định.

Để thực hiện hiệu quả chương trình đề ra, Cục thuế Bình Định đã đề nghị các chi cục thuế trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuẩn hóa dữ liệu (địa chỉ và bảng hiệu), quản lý, cập nhật đầy đủ hộ kinh doanh có địa chỉ cố định để đối chiếu với số liệu của cơ quan thống kê. Trong đó, cơ quan thuế đặc biệt quan tâm hướng dẫn đến các cơ quan, ban, ngành, từng hộ kinh doanh sử dụng thành thạo ứng dụng để cùng cơ quan thuế quản lý đối với lĩnh vực này.

Dự kiến thời gian tới, Cục thuế tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về quản lý thuế đối hoạt động kinh doanh thương mại điện tử./.

Minh Anh