Phối hợp với 26 văn phòng công chứng rà soát hồ sơ

Ngày 11/8, báo Tuổi trẻ thông tin Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) phát hiện trên địa bàn quận có 126 trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản. Ngày 13/8, Cục Thuế Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ; Sở Tư pháp; Công an thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, báo cáo tình hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

Văn bản của Cục Thuế Cần Thơ do ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Cục trưởng cục thuế ký cho thấy, tính đến ngày 10/8/2022, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 26 văn phòng công chứng (VPCC) cung cấp hồ sơ, trong đó kê khai tại Cục Thuế Cần Thơ 8 VPCC; quận Ninh Kiều 4 VPCC; quận Bình Thủy 3 VPCC; quận Ô Môn 1 VPCC; quận Cái Răng 4 VPCC; huyện Phong Điền 1 VPCC; quận Thốt Nốt 3 VPCC; huyện Vĩnh Thạnh 1 VPCC; huyện Thới Lai 1 VPCC.

Cục Thuế Cần Thơ phát hiện hơn 3 nghìn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản chênh lệch giá trị
Phát hiện hàng nghìn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản chênh lệch giá trị. Ảnh: TL

Thông tin liên quan đến các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế, ông Huỳnh Tấn Phát cho biết, trên địa bàn hiện có 3.119 hồ sơ có chênh lệch giá trị chuyển nhượng, gồm 389 hồ sơ của VPCC Đỗ Thị Hà cung cấp và 2.730 hồ sơ của các VPCC khác trên địa bàn thành phố cung cấp.

Trong đó: Tại cục thuế có 892 hồ sơ (gồm VPCC Trần Ngọc Chiến 268 hồ sơ; VPCC Nguyễn Ngọc Long 186 hồ sơ; VPCC Đỗ Thị Hà 93 hồ sơ; VPCC Lê Quang Bảo Đức 58 hồ sơ; VPCC Hà Thanh Hải 105 hồ sơ; VPCC Nguyễn Thị Kim Oanh 88 hồ sơ; VPCC Dương Thị Bích Trâm 13 hồ sơ; VPCC Cao Việt Phương 81 hồ sơ).

Tại các chi cục thuế, Chi cục Thuế quận Ninh Kiều có 626 hồ sơ (gồm VPCC Cửu Long 179 hồ sơ; VPCC Lê Cẩm Lành 50 hồ sơ; VPCC Huỳnh Thị Thúy Kiều 61 hồ sơ; VPCC 24h 336 hồ sơ).

Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn có 680 hồ sơ (gồm VPCC Trần Văn Mỹ 30 hồ sơ; VPCC Nguyễn Hoài Thanh 38 hồ sơ; VPCC Trần Văn Thanh 353 hồ sơ; VPCC Nguyễn Thị Thủy Anh 259 hồ sơ).

Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền có 480 hồ sơ (gồm VPCC Ngô Hồng Thanh 109 hồ sơ; VPCC Tây Nam 116 hồ sơ; VPCC Cần Thơ 43 hồ sơ; VPCC Châu Thị Lan Phương 65 hồ sơ; VPCC Lê Tấn Quyền 147 hồ sơ).

Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh có 45 hồ sơ (gồm VPCC Triệu Văn Thọ 12 hồ sơ; VPCC Lưu Hữu Tiết 7 hồ sơ; VPCC Đỗ Như Phương 4 hồ sơ; VPCC Vĩnh Thạnh 22 hồ sơ).

Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai có 7 hồ sơ của VPCC Nguyễn Văn Bê.

Lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ cho biết, có 257 hồ sơ NNT đã kê khai bổ sung, trong đó: Chi cục Thuế quận Ninh Kiều 80 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn 74 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền 57 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh 38 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai 8 hồ sơ.

Thông tin về tình hình xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (NNT), lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ cho biết, cục thuế đã ban hành 218 thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ; tổng số thuế phải nộp trên 14 tỷ đồng, đã nộp ngân sách trên 13,4 tỷ đồng, chưa nộp 629,9 triệu đồng.

Trong đó: Chi cục Thuế quận Ninh Kiều có 80 thông báo, số thuế phải nộp 8,6 tỷ đồng, số thuế đã nộp 8,6 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn: 74 thông báo, số thuế phải nộp 3,7 tỷ đồng số thuế đã nộp trên 3 tỷ đồng, số thuế chưa nộp 629,9 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền: 18 thông báo, số thuế phải nộp 765,3 triệu đồng, số thuế đã nộp 765,3 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh: 38 thông báo, số thuế phải nộp 909,2 triệu đồng, số thuế đã nộp 909,2 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai: 8 thông báo, số thuế phải nộp 79,9 triệu đồng, số thuế đã nộp 79,9 triệu đồng.

Chuyển cơ quan công an 17 hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế

Ngoài việc chủ động xử lý hồ sơ của NNT, Cục Thuế Cần Thơ cũng đã chuyển cơ quan công an 17 hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế để điều tra xử lý. Trong đó: Chi cục Thuế quận Ninh Kiều: 15 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn: 1 hồ sơ; Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền: 1 hồ sơ.

Cục Thuế Cần Thơ phát hiện hơn 3 nghìn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản chênh lệch giá trị
Cục Thuế Cần Thơ đang phối hợp với các văn phòng công chứng, cơ quan công an điều tra xử lý các trường hợp chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế. Ảnh: TL

Thông tin về giải pháp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, ông Huỳnh Tấn Phát cho biết, ngoài việc chú trọng phối hợp rà soát hồ sơ khai thuế của NNT, ngày 28/6/2022, Cục Thuế Cần Thơ ban hành Thông báo số 3772/TB-CTCTH về việc kê khai bổ sung hồ sơ chuyển nhượng bất động sản gửi đến các sở ban ngành, đơn vị báo đài trên địa bàn. Thông báo đến các tổ chức, cá nhân thời gian qua nếu có khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ chưa đúng với giá thực tế thì trong tháng 7/2022 phải đến cơ quan thuế để kê khai, nộp thuế bổ sung theo giá thực tế.

Từ ngày 1/8/2022 cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an xử lý truy thu và xử phạt đối với tổ chức, cá nhân kê khai không đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hàng tháng cung cấp danh sách thông tin về việc chuyển nhượng bất động sản, việc đưa bất động sản vào kinh doanh nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,... để cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND TP. Cần Thơ về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, ngoài các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban ngành liên quan, Cục Thuế Cần Thơ đã ban hành 15 công văn và 2 thông báo chỉ đạo chi cục thuế trực thuộc chú trọng chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

Đồng thời, gửi công văn đến các phòng công chứng: VPCC Trần Ngọc Chiến; VPCC Nguyễn Ngọc Long; VPCC Đỗ Thị Hà; VPCC Lê Quang Bảo Đức; VPCC Hà Thanh Hải; VPCC Nguyễn Thị Kim Oanh; VPCC Dương Thị Bích Trâm; VPCC Cao Việt Phương về việc hỗ trợ cung cấp thông tin văn bản công chứng.

Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho hay, để chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã giao Giám đốc Sở Tư pháp có văn bản chỉ đạo Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng trên địa bàn toàn thành phố hàng tháng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế danh sách tổ chức cá nhân có hợp đồng mua bán, cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, cho thuê khách sạn theo từng quận, huyện để cơ quan thuế tiến hành đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai và nộp thuế./.