Ảnh TL - dùng minh họa.

Thu nội địa không kể dầu thô, tiền sử dụng đất tháng 7 thực hiện 12.144 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng thực hiện 58.594 tỷ đồng, đạt 44% dự toán pháp lệnh, bằng 87,5% cùng kỳ.

Cụ thể: số thuế GTGT ước thực hiện tháng 7 đạt 601 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 5.079 tỷ đồng, bằng 89% cùng kỳ.

Nguồn thu thuế TNDN 7 tháng đầu năm bao gồm: thuế tạm nộp quý IV/2012, quý I, II/2013, chênh lệch quyết toán năm 2012 và thu nợ. Số thu thuế TNDN tháng 7 đạt 5.496 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 17.624 tỷ đồng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt, ước 7 tháng thu hơn 1.509 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, tăng 5,4 %. Các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB đều đạt tốc độ tăng trưởng, thực hiện kê khai và nộp ngân sách sát số phát sinh...

Cục Thuế Hà Nội cũng dự kiến, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế 7 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Hà Nội dự kiến số thuế tháng 8/2013 ước đạt 5.449 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa nếu trừ dầu thô và thu tiền sử dụng đất, số còn lại ước khoảng 4.249 tỷ đồng.

Qua tổng hợp, một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội nộp thuế TNDN tăng: Tổng công ty Viễn Thông quân đội, Cty TNHH MTV thăng Long, Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam,… Còn lại, đại đa số các doanh nghiệp lớn đều có số nộp ngân sách giảm nhiều.

Khánh Huyền