Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu tháng 2/2024, cục thuế tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ khai thuế quý IV/2023 và tháng 1/2024; chuyển các phòng thanh tra, kiểm tra thuế xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp do không nộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách tháng 1 tăng 37% so với cùng kỳ
Công chức Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, phân tích đánh giá để phát hiện việc kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế để thực hiện kiểm tra thuế đột xuất tại doanh nghiệp, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm 2023, tiếp tục tổng hợp số liệu kê khai, quyết toán thuế năm 2023 và phân tích đánh giá rủi ro để phục vụ công tác kiểm tra quyết toán các loại thuế, phí.

Tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn bán hàng từng lần qua cột bơm điện tử; thực hiện thông báo giải trình và xử lý các doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro về hóa đơn do các cơ quan khác chuyển đến.

Cùng với đó, thực hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách mới áp dụng trong năm 2024, các chính sách miễn giảm, hỗ trợ gia hạn tiền thuế các loại cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh…