12 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán

Đánh giá kết quả thu quý I, lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 1 khoản thu hoàn thành dự toán năm là thu từ lợi nhuận cổ tức được chia đạt 120% dự toán, tăng 43%.

Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách quý I/2024 đạt 38% dự toán
Cán bộ và công chức Cục Thuế Hải Dương hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế năm 2023. Ảnh: CTV.

Trong đó, có 12 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán, đó là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 30% dự toán, tăng 28%; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 87% dự toán, tăng 61%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39% dự toán, bằng 98%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 48% dự toán, tăng 25%;

Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Tiến cho biết, Cục Thuế Hải Dương tiếp tục đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, nội dung chương trình, tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ, đối thoại với NNT, giúp NNT dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 43% dự toán, tăng 14%; thuế bảo vệ môi trường đạt 28% dự toán, tăng 70%; thu lệ phí trước bạ đạt 27% dự toán, bằng 91%; thu từ phí, lệ phí đạt 41%, tăng 4%; thu khác ngân sách đạt 49% dự toán, tăng 52%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 46% dự toán, tăng 159%; thu tiền sử dụng đất đạt 32% dự toán, tăng 237%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 32% dự toán, tăng 27%.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, vẫn còn có 3 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 11% dự toán, nguyên nhân do thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đến kỳ lập bộ và thực hiện thu; thu từ đất công và hoa lợi công sản đạt 12% dự toán; thu từ tiền thuê đất đạt 21% dự toán, nguyên nhân do tiền thuê đất chưa đến kỳ thực hiện thu.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý thu

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2024, ông Tiến cho hay, cục thuế tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách.

Cục thuế tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tập trung triển khai mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo về số lượng người nộp thuế (NNT) sử dụng; giám sát chặt chẽ việc kê khai sát với doanh thu thực tế, đánh giá kết quả theo tiến độ, thời gian sau triển khai.

Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách quý I/2024 đạt 38% dự toán
Công chức Cục Thuế Hải Dương hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, đơn vị thực hiện tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra gắn với nhiệm vụ thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo ông Tiến, cục thuế tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng phương thức điện tử; chất lượng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử hiệu quả. Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng chính sách thuế để trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế. Đơn vị tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo thời gian, tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra HĐĐT để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn nhằm chống thất thu cho ngân sách.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường các biện pháp thu hồi nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ngành trong việc thu hồi nợ thuế; đôn đốc các khoản tiền thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kịp thời vào NSNN, thực hiện cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp.

Đẩy mạnh tốc độ rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, thời gian tới, cục thuế đẩy mạnh tốc độ việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế. Triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, triển khai các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản.