Kết quả thu nợ năm 2020 chưa đảm bảo yêu cầu

Ông Trần Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, tổng nợ thuế có khả năng thu năm 2019 chuyển sang là 479 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2020, toàn đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn quản lý thu và xử lý điều chỉnh giảm được trên 430 tỷ đồng.

bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-khánh-hòa.jpg
Người nộp thuế nghe tư vấn hướng dẫn tại bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó, đơn vị thu thu và xử lý được 164 tỷ đồng, đạt 34% nợ thuế có khả năng thu năm 2019 chuyển sang; ban hành 2.218 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế, số thuế phải thực hiện là 242,8 tỷ đồng, số đã thực hiện là 95,7 tỷ đồng, đạt 39% số phải cưỡng chế. Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa, cục thuế đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế các địa phương, kiến nghị và đề ra các biện pháp thu hồi nợ thuế; đề xuất UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thu hồi nợ thuế; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để xử lý các khoản nợ lớn kéo dài. Theo đó, năm 2020, đã thu hồi được 85,4 tỷ đồng từ sự phối hợp thường xuyên với các sở, ngành.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tham mưu UBND các địa phương ban hành 481 lượt thông báo đôn đốc các trường hợp người nộp thuế nợ lớn chây ỳ, thu được 31 tỷ đồng; tham gia đội kiểm tra liên ngành thu hồi nợ thuế tại các địa phương được 18,4 tỷ đồng tiền thuế nợ; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, các ngân hàng thương mại, nhà máy đóng tàu đôn đốc các trường hợp nợ thuế liên quan, lũy kế trích được 25 tỷ đồng.

Phối hợp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 880 người nộp thuế còn nợ đọng thuế. Cùng với đó, cơ quan thuế cũng thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên website cục thuế 4.021 lượt thông tin doanh nghiệp nợ thuế; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 2.590 lượt doanh nghiệp nợ thuế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan công an trực tiếp xác minh, làm việc, đôn đốc thu nợ thuế 25 trường hợp với số tiền thuế nợ 204 tỷ đồng; đồng thời, mời làm việc, đôn đốc 7 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, chây ỳ nộp thuế và đã thu hồi được 11 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ông Trần Minh Chiến cho rằng, mặc dù kết quả đạt được là khá tích cực, xong nợ thuế vẫn có chiều hướng tăng cao. Tình hình nợ thuế năm 2020 trên địa bàn có diễn biến khá phức tạp, hầu hết các chỉ tiêu trong công tác quản lý nợ thuế đều không đạt so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Giao chỉ tiêu thu nợ thuế ngay từ đầu năm

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, tính đến ngày 31/12/2020, tổng nợ thuế trên địa bàn cơ quan thuế đang quản lý là 1.236 tỷ đồng, tăng 47% so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, nợ có khả năng thu là 853 tỷ đồng; nợ đang xử lý là 38,6 tỷ đồng; nợ khó thu là 333,6 tỷ đồng; nợ chờ điều chỉnh là 11,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy, tiền thuế nợ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh là 980 tỷ đồng, tăng 44% so với thời điểm 31/12/2019. Nợ các khoản thu từ đất là 256,6 tỷ đồng, tăng 59% so thời điểm 31/12/2019.

Ông Trần Minh Chiến cho biết, để kéo giảm nợ thuế, Cục Thuế Khánh Hòa đã có công văn giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ cho các chi cục thuế và các phòng chức năng trực thuộc. Theo đó, cục thuế đã yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp để phấn đấu đến thời điểm 31/12/2021 hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 với mục tiêu: Tổng số tiền thuế nợ của toàn tỉnh đến thời điểm ngày 31/12/2021 không vượt quá 5% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2021.

Đồng thời, thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31/12/2020 (không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline). Phấn đấu thu đạt 100% các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2021 phấn đấu hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh (không bao gồm số tiền thuế không tính tiền chậm nộp), các khoản tiền thuế nợ chờ xử lý mà cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2020 trước ngày 30/6/2021.

Ngoài ra, Cục Thuế Khánh Hòa cũng yêu cầu các chi cục thuế phải giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2021 cho các đội thuế, cụ thể giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, công chức theo dõi quản lý nợ, gắn với từng doanh nghiệp, người nợ thuế; định kỳ hàng quý có báo cáo đánh giá gửi cục thuế để theo dõi, chỉ đạo. Báo cáo UBND địa phương duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế, tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành địa phương...

Bài và ảnh: Bảo Hưng – Văn Tuấn