cục-thuế-phú-yên.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Phú Yên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Kiều Trinh

Theo Cục Thuế Phú Yên, trong Tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm nay, đơn vị tập trung hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, hỗ trợ qua điện thoại, qua website của cục thuế tại địa chỉ http://phuyen.gdt.gov.vn, qua trang thuế điện tử (mục giải đáp chính sách thuế) và hỗ trợ trực tuyến qua Teamviewer, zalo…

Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn thường xuyên đăng tải đầy đủ, chi tiết các nội dung chính sách thuế, các bước kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế trên website của cục thuế; gửi tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế qua địa chỉ email của người nộp thuế để giúp cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng.

Ngoài ra, trước và trong thời gian triển khai Tháng hỗ trợ quyết toán thuế, Cục Thuế Phú Yên sẽ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

Trong tháng hỗ trợ quyết toán thuế, Cục Thuế Phú Yên sẽ thành lập bộ phận hỗ trợ quyết toán thuế. Theo đó, bộ phận này có nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của các doanh nghiệp và cá nhân. Trường hợp hồ sơ của cá nhân thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế khác thì hướng dẫn để cá nhân biết đến đúng cơ quan thuế có thẩm quyền xử lý, tránh để cá nhân đi lại nhiều lần.

Cũng theo Cục Thuế Phú Yên, năm 2020 là năm Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực nên có rất nhiều đổi mới về chính sách thuế. Đặc biệt, cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế còn gặp nhiều sai sót, chưa cập nhật kịp chính sách thuế mới… Vì vậy, việc thành lập bộ phận hỗ trợ quyết toán thuế sẽ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ về thuế để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế./.

Văn Tuấn