10 chỉ tiêu thu đảm bảo tiến độ dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam cho thấy, có 10/17 chỉ tiêu thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán, như: thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 28,8% dự toán, tăng 5,1%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 39% dự toán, tăng 9,6%; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đạt 27,3% dự toán, tăng 38,7%; thu tiền thuê nhà, bán nhà đạt 32,5% dự toán, tăng 27,1%; thu từ hoạt động xổ số đạt 31,6% dự toán, tăng 7,8%...

Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách quý I/2024 đạt hơn 26% dự toán
Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử Cục Thuế Quảng Nam luôn hỗ trợ kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo đơn vị, quý I/2024, Cục Thuế Quảng Nam đã thực hiện quyết liệt công tác quản lý thuế, trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền đến người nộp thuế (NNT), các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu những nội dung quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, trong quý I, thu từ Tập đoàn Trường Hải được 2.738,2 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Cục thuế tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối thoại với NNT về thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; hội nghị trực tuyến đối thoại giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TNCN năm 2023...

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cục thuế tập trung phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế trước khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất. Công tác quản lý nợ thuế ngay từ đầu năm, cục thuế đã áp dụng khẩn trương, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp có nợ lớn, kéo dài, rủi ro cao; đã ban hành cưỡng chế 610 trường hợp (đạt 60% so với số NNT phải cưỡng chế).

Tuy nhiên, ông Tiếp cho hay, tỷ lệ nợ thuế vẫn tăng cao so với cuối năm 2023. Việc triển khai kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp còn chậm, số tăng thu bình quân cuộc kiểm tra còn thấp; công tác chống thất thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao…

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch

Trong quý II/2024, Cục Thuế Quảng Nam sẽ thường xuyên tổng hợp các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Đồng thời, cơ quan thuế nghiên cứu, phân tích xác định những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn dư địa, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án chống thất thu NSNN.

Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách quý I/2024 đạt hơn 26% dự toán
Công chức Cục Thuế Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023.

Đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng các hình thức hỗ trợ, giúp NNT nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt chính sách thuế hiện hành; tiếp tục tập trung hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023 cho cá nhân thuộc trường hợp phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Theo ông Tiếp, cục thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2024; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện sai phạm; đôn đốc sau thanh tra, kiểm tra để NNT nộp tiền thuế truy thu, tiền phạt vào NSNN kịp thời.

Cùng với đó, đơn vị triển khai quản lý về rủi ro HĐĐT, hoàn thiện và tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những trường hợp gian lận về HĐĐT; tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế của NNT tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro; nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu từ hệ thống HĐĐT trong công tác đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế.

Đồng thời, đơn vị rà soát, phân loại nợ thuế đảm bảo đúng tính chất của khoản nợ và có đầy đủ hồ sơ phân loại theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ; phân tích nguyên nhân nợ để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp; gắn trách nhiệm đến từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý.

Chủ động nâng cấp kịp thời các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam cho biết, cục thuế chủ động nâng cấp kịp thời các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế theo chỉ đạo của ngành và các ứng dụng cục thuế tự xây dựng; đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thu thập thông tin hộ, cá nhân đã có tài khoản ngân hàng để đôn đốc thực hiện nộp thuế điện tử, đặt biệt qua ứng dụng EtaxMobile...