Cục Thuế Quảng Ngãi chú trọng thu hồi nợ thuế giai đoạn nước rút
Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Ảnh: Thanh Uyên

Nếu phân theo tính chất nợ, nợ có khả năng thu là 490 tỷ đồng, giảm 83,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,5% so với thời điểm đầu năm, tăng 4,4% so với thời điểm 31/8/2021; nợ khó thu là 290,3 tỷ đồng, tăng 131,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 82,9% so với đầu năm, giảm 0,4% so với thời điểm 31/8/2021.

Còn nếu phân theo loại hình, tổng số doanh nghiệp nợ là 614,4 tỷ đồng, giảm 39,5 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ hộ kinh doanh, cá nhân nợ là 34,2 tỷ đồng, tăng 10,8 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, các khoản nợ về đất là 131,6 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có số nợ thuế lớn như: Tổ hợp nhà thầu Technip là 161,5 tỷ đồng; Công ty CP Tân Mai miền Trung là 180 tỷ đồng; Công ty TNHH Bách Bằng nợ trên 56 tỷ đồng: Công ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi nợ trên 15,5 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 45.3 nợ trên 15,2 tỷ đồng; Công ty CP Licogi Quảng Ngãi nợ trên 10,2 tỷ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những chỉ đạo về công tác thu nợ, thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ tiền sử dụng đất; cùng với đó, cục thuế cũng tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch phối hợp thu hồi nợ thuế. Đồng thời theo dõi, nắm bắt chặt chẽ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị và từng công chức, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế đáp ứng chỉ tiêu thu nợ của Tổng cục Thuế giao.

Ngoài việc tập trung thu nợ, Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả Nghị định 94/2019/QH14 của Quốc hội. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành các quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế còn nợ đọng tiền thuế từ trước ngày 1/7/2020 nhưng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo các quyết định, có 52 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, với số tiền là 1,8 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho 99 cá nhân nộp thuế trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, với số tiền 78,3 triệu đồng.

Cũng tại các quyết định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ; Chi cục Thuế Bình Sơn và Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi – Sơn Tịnh điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các doanh nghiệp và người nộp thuế./.