THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hoà Bình

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho Cục Thuế Hòa Bình và một số chi cục thuế trực thuộc.

- Nguồn vốn: NSNN năm 2013.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 21/12/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình. Điện thoại: (0218)3852456. Fax: 0218.3852324.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: (thời điểm đóng thầu). 8 giờ 30 phút 21/12/2013.

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng là: 500.000 đồng.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 21/12/2013 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax) kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này.

Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2013
CỤC THUẾ TỈNH HÒA BÌNH
CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Anh Tấn

Phí Hùng