Nguồn: Bộ Nội vụ  Đồ họa: Hồng Vân

Nguồn: Bộ Nội vụ Đồ họa: Hồng Vân

Để góp phần giữ vững các chỉ số này của tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mang lại sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đứng đầu cả nước trong cải cách hành chính, điện tử hóa

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế là một trong những nội dung quan trọng luôn được Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh trong thời gian qua. Những kết quả trong cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã đóng góp tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Báo cáo cho thấy, năm 2020 lần đầu tiên cả 4 chỉ số là: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Quảng Ninh đều đứng thứ nhất cả nước. Trong đó, Chỉ số PAR INDEX, PCI liên tiếp 4 năm và Chỉ số SIPAS liên tiếp 2 năm đều xếp thứ nhất; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) 2 năm giữ vị trí thứ 3; đặc biệt, lần đầu tiên chỉ số PAPI vươn lên giữ vị quán quân.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, kết quả này khẳng định niềm tin, sự đánh giá hài lòng của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về sự phục vụ của các cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, khẳng định được hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Nhằm góp phần giữ vững và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI, ICT của tỉnh năm 2021, ngày 29/7/2021, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã thay mặt công chức, người lao động cam kết trước UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI, ICT tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 09/10/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” - ông Tuấn nói.

Xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan thuế tỉnh cũng cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm thời gian giải quyết (tối thiểu giảm từ 10% - 20% thời gian giải quyết so với hiện tại); loại bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Chúng tôi sẽ mạnh dạn đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới đột phá, dám đương đầu với khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, vì mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Ninh, vì quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh phát triển bền vững” - ông Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, cơ quan thuế sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; cung cấp đầy đủ các dịch vụ chất lượng ngày càng cao với phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất luợng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan, đơn vị….

“Để đạt được các mục tiêu trên, lãnh đạo cục thuế sẽ nêu cao vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao chủ trì để cải thiện, nâng cao điểm số, thứ hạng của các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI, ICT năm 202; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ninh, chịu trách nhiệm trước cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả tham mưu, thực hiện của cơ quan, đơn vị.” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm công chức vi phạm đạo đức, sách nhiễu, gây phiền hà

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa công sở của đội ngũ công chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức, công vụ, gây phiền hà, sách nhiễu; lấy kết quả đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ là một trong tiêu chí quan trọng để xếp loại công chức, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Để thực hiện cam kết giữ vững và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI, ICT của tỉnh Quảng Ninh năm 2021, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế; đồng hành hỗ trợ người nộp thuế khắc phục, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh.

Nhật Minh - Phạm Luyên