THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

2. Tên gói thầu: “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.

3. Tên dự án: “Mua sắm tài sản trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2014.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07h00 ngày 06 tháng 10 năm 2014 đến 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2014 (Trong giờ Hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Địa chỉ: Số 136 Đường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình. ĐT: 036.3830.650

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (Đóng thầu): 17h00, ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Số 136 Đường Quang Trung, TP tỉnh Thái Bình.

9. Mở thầu vào hồi 17h05 ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại Cục thuế tỉnh Thái Bình./.

Thái Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2014
CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Thị Tài

PV