Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, lũy kế đến 31/7/2022, cục thuế có số tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.229,49 tỷ đồng, tăng 1.109,99 tỷ đồng (tăng 52,37%) so với thời điểm 31/12/2021.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã thu hồi hơn 4.500 tỷ đồng nợ thuế
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, nợ khó thu là 299,51 tỷ đồng, giảm 101,34 tỷ đồng (giảm 25,28%), nguyên nhân do được khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94; nợ chờ xử lý 16,56 tỷ đồng, tiền thuế nợ đang khiếu nại là 1.112,12 tỷ đồng, tăng 700,56 tỷ đồng, nguyên nhân do tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng của các doanh nghiệp đang có khiếu nại, khiếu kiện với các ban ngành.

Theo ông Khoái, nợ có khả năng thu là 1.800,31 tỷ đồng, tăng 511,7 tỷ đồng (tăng 39,68%), nguyên nhân thuế, phí tăng 89 tỷ đồng. Phát sinh lớn từ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đến nay người nộp thuế (NNT) chưa thu xếp được tài chính để nộp vào NSNN. Cụ thể, Công ty CP Đất xanh Miền Trung 71 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư SFF 16 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương 16 tỷ đồng.

Đồng thời, tiền thuê đất tăng 206,91 tỷ đồng do NNT chưa thực hiện nộp vào ngân sách và tiền sử dụng đất tăng đột biến 109,29 tỷ đồng. Trong đó những doanh nghiệp có số phát sinh lớn, nợ dưới 90 ngày như Công ty CP Trung Nam là 556,91 tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2022, qua các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, cục thuế đã thu hồi 4.545,81 tỷ đồng nợ đọng thuế. Trong đó, thu số tiền thuế nợ năm 2021 chuyển sang năm 2022 với số tiền 653,33 tỷ đồng (bằng biện pháp quản lý nợ là 370,48 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ 282,85 tỷ đồng); thu tiền thuế nợ phát sinh trong năm 2022 là 3.892,48 tỷ đồng./.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong thời gian tới, cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, theo đó các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án thu hồi nợ và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn; phấn đấu đạt tỷ lệ nợ đọng thuế do Tổng cục Thuế giao năm 2022.