Doanh nghiệp phục hồi, thu ngân sách tăng trưởng khá

Theo đánh giá của ông Nông Xuân Hùng, để đạt được kết quả trên, toàn đơn vị đã tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp với nỗ lực, quyết tâm cao. Nhờ đó, thu ngân sách đạt được kết quả tích cực so với dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, so với cùng kỳ cũng như kịch bản thu ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái đánh giá, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhờ đó nhiều sắc thuế có tiến độ thu tốt. Thống kê của Cục Thuế Yên Bái cho thấy, tính đến tháng 8/2022, trên địa bàn có 11 nguồn thu đạt trên 70% (so với cùng kỳ) và dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, thu từ xổ số đạt 110,5% dự toán, tăng 79,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,4% dự toán, tăng 72%; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 129 tỷ bằng 117,3% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 52,2%…

Cục Thuế Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, giữ nhịp thu ngân sách ổn định
Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái phát biểu tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm. Ảnh: Mai Anh

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu, sắc thuế còn đạt thấp, điển hình là các khoản thu từ đất. Ông Nông Xuân Hùng cho rằng, điều này đang gây áp lực lớn lên thu ngân sách những quý cuối năm, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả thu của cả năm 2022.

Ngoài việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, Cục Thuế Yên Bái còn chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Đối với công tác kê khai và kế toán thuế lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái yêu cầu cần theo dõi, tổng hợp sát số thuế được miễn, giảm, gia hạn theo chính sách; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế trong đó chú trọng thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, những tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; giám sát hoạt động của hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cũng giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết cho lãnh đạo các chi cục thuế và công chức chịu trách nhiệm đôn đốc thu nợ từng doanh nghiệp cụ thể, nỗ lực kéo giảm nợ thuế.

Chú trọng quản lý thu thuế kinh doanh thương mại điện tử

Ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Cục Thuế Yên Bái còn tăng cường giải pháp quản lý kinh doanh thương mại điện tử. Cụ thể, cục thuế đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn.

Cục Thuế Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, giữ nhịp thu ngân sách ổn định
Chi cục Thuế huyện Yên Bình và Bưu điện huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức buổi làm việc về công tác ủy nhiệm thu thuế. Ảnh: Thanh Huyền

Đồng thời, cục thuế đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng về nghĩa vụ đăng ký kê khai, nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số để mọi người dân, người nộp thuế nắm bắt và chủ động trong việc đăng ký kê khai nộp thuế nếu có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số.

Thống kê của Cục Thuế Yên Bái, trên địa bàn hiện có 4 doanh nghiệp, tổ chức sàn giao dịch thương mại điện tử; 20 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức điều hành trung gian vận chuyển Cod-logistic; 5 cá nhân nhận chuyển phát. Cục Thuế Yên Bái đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế.

Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán (Cục Thuế Yên Bái) cho rằng, việc đề ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước là việc làm hết sức quan trọng, giúp cho công tác quản lý thuế trên địa bàn đạt hiệu quả, chất lượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tạo niềm tin cho người nộp thuế với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số diễn ra rất phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều sở, ban, ngành, do đó cần sự phối hợp của các sở, ban ngành, nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn để quản lý thu thuế theo quy định.

Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin danh sách các đơn vị, cá nhân trả tiền dịch vụ cho các đơn vị nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số cho cơ quan thuế để yêu cầu các đơn vị, cá nhân kê khai nộp thay thuế nhà thầu đối với các nhà đầu tư nước ngoài có phát sinh doanh thu tại Việt Nam như: Apple store, CH-Play, Youtube, Google…

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận chuyển phát, rà soát cung cấp theo đề nghị của cơ quan thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số có chuyển phát thu hộ tiền bán hàng qua dịch vụ chuyển phát để làm căn cứ cho cơ quan thuế để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế./.