ông nông xuân hùng.jpg

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái đánh giá kết quả thu ngân sách. Ảnh: Đức Thủy

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái đánh giá, đạt được kết quả nêu trên, toàn đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Công tác quản lý thuế như: nghiệp vụ, dự toán, pháp chế; thanh tra, kiểm tra thuế; kê khai, kế toán thuế; quản lý nợ và cưỡng chế thuế; tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; tin học được duy trì, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Mặc dù các đơn vị thu đạt khá so với dự toán giao, tuy nhiên lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cho rằng, qua phân tích chi tiết công tác thu ngân sách của từng đơn vị trong những tháng cuối năm còn tiểm ẩn nhiều rủi ro khó lường, đặc biệt là một số đơn vị có số thu cân đối 8 tháng chưa đảm bảo.

Tại hội nghị trực tuyến công tác đảng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021, Cục Thuế Yên Bái đặt mục tiêu trong tháng 9 phải thu được từ 280 tỷ đồng trở lên để hết quý III/2021 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt trên 70% dự toán HĐND tỉnh giao. Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái cho rằng, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và ở trong nước đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế Yên Bái giao các các phòng chức năng, chi cục thuế trực thuộc cần tập trung quyết liệt trong việc phân tích đánh giá ước khả năng thu của từng nguồn thu, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phân tích, đánh giá tình hình phát sinh và dự báo nguồn thu sát, đúng với thực tế trên địa bàn. Cùng đó, toàn đơn vị tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, kịp thời hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nguồn thu có khả năng tăng như thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền giao đất khối huyện..., để bù đắp cho các nguồn thu thiếu hụt, tuy nhiên cần quan tâm đến việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thu tiền giao đất khối tỉnh./.

Văn Tuấn