Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức đã công bố các quyết định: số 1004/TCDT-TCCB thành lập Cụm thi đua số 5 - năm 2023 (gồm 5 cục DTNN khu vực: Nam Tây Nguyên; TP. Hồ Chí Minh; Đông Nam Bộ; Cửu Long, Tây Nam Bộ), do Cục trưởng Cục DTNN Nam Tây Nguyên - ông Nguyễn Nam Thắng, làm Cụm trưởng; số 232/QĐ-CTĐ5 quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 5 -2023; số 232/QĐ-TCDT thành lập các cụm thi đua các chi cục DTNN khu vực trực thuộc Tổng cục DTNN (trong đó Cụm thi đua số 6 có 11 chi cục thuộc 5 cục DTNN khu vực, Chi cục DTNN Gia Lai, Chi cục DTNN Kon Tum thuộc Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên).

Cụm Thi đua số 5 thuộc ngành Dự trữ Nhà nước ký kết giao ước thi đua năm 2023
Đại diện Cụm thi đua số 5 (cấp cục) và Cụm thi đua số 6 (cấp chi cục) thuộc ngành DTNN tham dự lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Trịnh Quyên

Phát động phong trào thi đua năm 2023, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 cho biết, khẩu hiệu thi đua là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023”, với thời gian thi đua đến hết ngày 31/12/2023.

Mục đích của phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn bộ công chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, không ngừng sáng tạo, quyết liệt hành động thực hiện tốt kế hoạch năm 2023; giữ gìn, bảo quản an toàn số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Đại diện Cụm thi đua số 5 cũng nêu rõ các yêu cầu, các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, biện pháp tổ chức thực hiện đợt thi đua năm 2023.

Ngay sau lễ phát động, đại diện Cụm thi đua số 5 (cấp cục) và đại diện Cụm thi đua số 6 (cấp chi cục) đã tiến hành ký kết bản giao ước thi đua năm 2023.

Một số nội dung, chỉ tiêu thi đua chính

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2023. Hoàn thành 100% kế hoạch về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

Thực hiện tốt công tác xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ cứu trợ, hỗ trợ;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về lĩnh vực dự trữ quốc gia và các lĩnh vực khác có liên quan; bảo đảm 100% công chức được phổ biến các văn bản quy định về lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác;

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia cả về số lượng và chất lượng theo đúng quy trình quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng,...

Cụm Thi đua số 5 thuộc ngành Dự trữ Nhà nước ký kết giao ước thi đua năm 2023
Đại diện Cụm thi đua số 5 (cấp cục) thuộc ngành DTNN ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Trịnh Quyên