bảo hiểm thân tàu

Được biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại một số địa phương để xây dựng chính sách bảo hiểm theo đúng tinh thần của Nghị định 67 phục vụ ngư dân.

Hơn 1 tháng sau, ngày 20/8/2014, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư số 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm và Thông tư số 116/2014/TT-BTC hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các DNBH. Căn cứ các quy định tại Thông tư, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2764/QĐ-BTC về việc chấp thuận DNBH triển khai bảo hiểm khai thác hải sản gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Ngoài 4 DNBH nêu trên, 26 DNBH phi nhân thọ và chi nhánh DNBH nước ngoài tại Việt Nam còn lại đều sẵn sàng phối hợp và tham gia triển khai bảo hiểm khai thác hải sản dưới hình thức là các nhà nhận tái bảo hiểm để cùng chia sẻ rủi ro cho thị trường bảo hiểm.

Trên cơ sở được lựa chọn, DNBH đã xây dựng, hoàn thiện quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm (các quy tắc này đã được Bộ Tài chính phê duyệt) cũng như ban hành các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, đảm bảo từ khâu giới thiệu, bán hàng đến khâu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ngày 14/11/2014 và ngày 21/11/2014, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn tại 2 miền Bắc và Nam về chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67. Việc triển khai thành công chính sách bảo hiểm thủy sản sẽ góp phần ổn định đời sống, sản xuất của ngư dân, phát triển kinh tế địa phương, kinh tế đất nước, đồng thời cũng góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển./.

Hồng Chi