Cụ thể, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn (gồm 45 người bị thương và 56 người tử vong) với tổng số tiền là 258 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ mức 3 triệu đồng với 1 người mất và 2 triệu đồng với 1 người bị thương.

Đã chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động trong vụ cháy chung cư mini hơn 567 triệu đồng
Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi nạn nhân vụ cháy. Ảnh: BHXHVN

Về chi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2845/VP-BHXH ngày 13/9/2023, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội khẩn trương giải quyết các chế độ mai táng phí và chế độ tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội là nạn nhân trong vụ cháy theo quy định.

Trong tổng số 56 người mất trong vụ cháy có 17 người đang tham gia bảo hiểm xã hội và đang bảo lưu thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, tính đến sáng 19/9, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội và cơ quan bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.

Trong đó: chi chế độ mai táng phí đối với 11 người, tổng số tiền chi là 198 triệu đồng; chi chế độ tuất một lần đối với 6 người, tổng số tiền chi trên 369 triệu đồng.

Đối với giải quyết chế độ tử tuất, mai táng phí cho các nạn nhân trong vụ cháy, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trực tiếp cho thân nhân của người mất tại nhà, không để người dân phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục.