Đã chi hỗ trợ 12.369 tỷ đồng cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH tỉnh Phú Yên. Ảnh: BHXH Phú Yên

Hiện tại, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam hiện đang thực hiện 2 chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cho thấy, tính đến hết ngày 25/10, cơ quan BHXH đã tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị với 139.316 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền 956,6 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương đã xác nhận danh sách cho 2.100.699 lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó bao gồm: 1.567.280 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 54.061 đơn vị; 373.375 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.086 đơn vị; 2.796 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 25 đơn vị.

Cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 69.256 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 910 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 58.464 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 272 đơn vị.

Đồng thời, BHXH đã xác nhận danh sách của 29.528 người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 193 đơn vị.

Thông tin về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 25/10, cơ quan BHXH trong cả nước đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 5.159.501 lao động.

Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 4.776.292 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 383.209 lao động người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng tỷ đồng./.