Rốt ráo triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế Sẽ miễn, giảm, gia hạn khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Miễn, giảm gần 35 nghìn tỷ đồng tiền thuế

Trong số 52 nghìn tỷ đồng đã gia hạn các loại thuế: thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ ước khoảng 49,1 nghìn tỷ đồng (số thuế đã nộp ngân sách khoảng 10 nghìn tỷ đồng); thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ ước khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng.

Đã gia hạn 52 nghìn tỷ đồng tiền thuế theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
Việc gia hạn tiền thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Ảnh: TL.

Về các chính sách miễn, giảm thuế thuộc Chương trình phục hồi đã ban hành và triển khai thực hiện (quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 61,5 nghìn tỷ đồng). Đến hết tháng 8/2022, ước tính số thực hiện khoảng 34,97 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 56,9% kế hoạch, cụ thể như sau:

Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, ước khoảng 25.685 tỷ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Việc giãn, giảm thuế phí là thực sự cần thiết

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đặt ra là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng, thời đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói trong xã hội. Do đó, việc thực hiện nhiều gói hỗ trợ giãn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất là thực sự cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu của Chính phủ.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ, ước khoảng 6.555 tỷ đồng.

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay (từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022) theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ước khoảng 737 tỷ đồng.

Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ, ước khoảng 1.093 tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính ước khoảng 900 tỷ đồng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà hơn 4.100 tỷ đồng cho 20 địa phương

Cũng theo Bộ Tài chính, đối với chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, dự kiến thực hiện chính sách là 3,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 96/TTr-BTC ngày 06/5/2022 và Tờ trình Chính phủ số 174/TTr-BTC ngày 4/8/2022 về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo quyết định này.

Đã gia hạn 52 nghìn tỷ đồng tiền thuế theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
Ngân sách đã bổ sung số tiền hơn 4.100 tỷ đồng cho 20 địa phương hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Ảnh: TL.

Ngoài ra, do giá xăng dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát giá cả, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn (không thuộc gói 61,5 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí lệ phí của Chương trình phục hồi nêu tại điểm a), gồm: Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 (quy mô dự kiến khoảng 24 nghìn tỷ đồng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 7/7/2022 (quy mô dự kiến khoảng 8 nghìn tỷ đồng).

Ước thực hiện các chính sách này 8 tháng qua là khoảng 12,9 nghìn tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 về việc bổ sung dự toán thu NSNN năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

Trong đó, bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15 (được cụ thể hóa theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Đến nay, Bộ Tài chính đã thông báo bổ sung kinh phí cho các địa phương (20 địa phương) với tổng kinh phí là 4.125 tỷ đồng (tạm cấp bổ sung 70%) để các địa phương thực hiện chính sách này.

Khi được hỏi về vấn đề này, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính. Ông cho rằng, Bộ Tài chính đã sớm vào cuộc ngay từ thời điểm khởi thảo chương trình, với tâm thế chủ động, tích cực, liên tục rà soát và bổ sung nhiều chính sách thuế cả trong và ngoài chương trình.

“Bộ Tài chính đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Các chính sách thuế đã hỗ trợ tổng thể nền kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước phục hồi, phát triển” - ông Lê Duy Bình nhận định./.

Tạm cấp bổ sung 70% nhu cầu cho các địa phương

Đến nay, Bộ Tài chính đã thông báo bổ sung cho các địa phương (20 địa phương) với tổng kinh phí là 4.125 tỷ đồng (tạm cấp bổ sung 70%) để các địa phương thực hiện chính sách này.