Bộ Tài chính trình Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu: Ngân sách sẽ giảm 7.000 tỷ đồng Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sẽ do ngân sách trung ương đảm bảo

Đã miễn, giảm, gia hạn gần 40 nghìn tỷ đồng

Trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng gói hỗ trợ về tài khóa cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, trong đó đã quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% đối với nhiều đối tượng doanh nghiệp và một số chính sách khác. Dự kiến việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế nêu trên có thể giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng.

Sẽ miễn, giảm, gia hạn khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí
Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ để phục hồi. Ảnh: TL.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Dự kiến giảm thu NSNN khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Dự kiến doanh nghiệp, người dân sẽ được giảm nghĩa vụ khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp, có hiệu lực từ 1/1/2022. Dự kiến số giảm thu NSNN năm 2022 của việc điều chỉnh này khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng.

Vẫn tiếp tục giảm các khoản phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí, áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Dự kiến số tiền phí, lệ phí mà doanh nghiệp, người dân được giảm khoảng 900 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP và Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng 135 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 để thực hiện giảm từ 50% - 70% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Dự kiến số tiền thuế BVMT giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Các chính sách miễn, giảm nêu trên, theo Bộ Tài chính số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2022 là khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả số giảm thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn). Cụ thể: số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng.

Thực tế thực hiện tính đến cuối tháng 6/2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn, miễn, giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng (trong đó số gia hạn gần 7,5 nghìn tỷ đồng; số miễn, giảm gần 32,5 nghìn tỷ đồng).

Số tiền miễn giảm lên đến gần 32,5 nghìn tỷ đồng

Thực tế thực hiện tính đến cuối tháng 6/2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn, miễn, giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng (trong đó số gia hạn gần 7,5 nghìn tỷ đồng; số miễn, giảm gần 32,5 nghìn tỷ đồng).

Cơ cấu lại ngân sách trong bối cảnh nguồn thu suy giảm

Trong bối cảnh nguồn thu NSNN chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19 (vừa chịu sức ép từ suy giảm trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa giảm thu do thực hiện các giải pháp hỗ trợ), trong khi đó vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi NSNN cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt là việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh... đã tạo ra thách thức lớn với cân đối NSNN.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp an tâm vượt qua khó khăn, sớm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó sẽ đóng góp trở lại cho nền kinh tế, cho NSNN.

Địa phương đánh giá kỹ nguồn thu khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2023-2025
Ngân sách giảm thu nhưng bù lại doanh nghiệp sẽ phục hồi và phát triển. Ảnh: TL.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, các chính sách giảm thuế, nhất là giảm thuế giá trị gia tăng và thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu đã có “tác dụng kép”, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ nay đến cuối năm, bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới quá trình hồi phục và phát triển của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đã được ban hành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cơ cấu lại ngân sách; theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cơ cấu lại ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Sớm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thuế

Bộ Tài chính sẽ bám sát các chủ trương, định hướng đã được đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp theo thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

Trước mắt tập trung nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền quyết định để sớm triển khai vào thực tế các giải pháp giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức; điều chỉnh chính sách thuế đối với mặt hàng xăng, dầu trước diễn biến giá xăng, dầu tăng cao.../.